Projek siap sepenuhnya

Lembaga Arkitek Malaysia mengeluarkan Perakuan Siap dan Pematuhan untuk bangunan atas lot kawasan di bawah ini. Berpuas hati bahawa bangunan telah siap menurut pelan yang diluluskan.